Aprovació inicial del projecte de canvi de nom de carrers i de la sevanumeració.

El Ple de l’Ajuntament de Garrigoles, en sessió ordinària celebrada el 22 de juliol de 2021,per unanimitat va aprovar inicialment el projecte de canvi de nom de carrers i de la sevanumeració, elaborat per l’empresa DVD serveis tècnics. Anunci PDF Llistat i descripció dels carrers i numeracións de Garrigoles i les Olives: Descripció Criteris  de […]

CONVOCATÒRIA DE PLE 5 de juny

Convocar els membres del Ple de la Corporació Municipal a la reunió de la sessióordinària, el proper dia 5 de juny de 2024 a les 18.00h, que es celebrarà en el saló desessions de la sala consistorial, per a tractar els seuguents punts: ORDRE DEL DIA     1. Aprovació de l’acta del Ple de la […]

1 2 3 13