Decret d’Alcaldia – Sistema intern d’alertes

At猫s el contingut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecci贸 de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupci贸, publicada al BOE el passat 21 de febrer, va transposar la Directiva Whistleblower (DIRECTIVA (UE) 2019/1937 […] relativa a la protecci贸 de les persones que informin […]

Pressupost per l’exercici 2024

A aquesta not铆cia podr脿s trobar l’edicte d’aprovaci贸 inicial del pressupost per l’exercici 2024, bases d’execuci贸 i la plantilla de personal.

SUBVENCI脫 DE LA DIPUTACI脫 DE GIRONA PER A DESPESES DE SECRETARIA INTERVENCI脫

La Diputaci贸 de Girona ha concedit a L鈥橝juntament de Garrigoles una subvenci贸 per import de 10.000,00 euros en dest铆 a finan莽ar les despeses de secretaria-interventor que es porten a terme durant el present 2023. Aquesta subvenci贸 forma part de la convocat貌ria de Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural de la Diputaci贸 de Girona de l鈥橝ny […]

SUBVENCI脫 DE LA DIPUTACI脫 DE GIRONA PER A DESPESES DE NOVES TECNOLOGIES

La Diputaci贸 de Girona ha concedit a L鈥橝juntament de Garrigoles una subvenci贸 per import de 627,03 euros en dest铆 a finan莽ar les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2023. Aquesta subvenci贸 forma part de la convocat貌ria de Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural de la Diputaci贸 de Girona […]

1 2 3 12