Declaració de licitació deserta

Es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector públic la licitació per a l’adjudicació pel procediment obert simplificat i tramitació ordinària del contracte de millora i potenciació dels equipaments municipals per a joves i residents.

Dret d’empadronament

Per tal de donar compliment al marc legal, el Govern continua amb l’estratègia de sensibilització i formació sobre el dret a l’empadronament i l’obligació d’empadronar.

PROJECTE

Projecte per la millora i potentació dels equipaments municipals per als joves i residents del municipi PUOSC 2020-2024

DECRET D’ALCALDIA

Decret d’Alcaldia d’admesos i exclosos i data examen procés selectiu auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament.

1 2 3 4 5 13