SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EXERCICI 2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES CORRENTS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 6.272,97 Euros en destí a finançar les despeses corrents de l’exercici 2022.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2022.