SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2022

Les subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Garrigoles aquest any 2022 són les següents:

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament Garrigoles una subvenció per import de 5.612,70 Euros en destí a finançar les despeses per a activitats culturals que es porten a terme durant el present 2022.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2022.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LES NOVES TECNOLOGIES

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 627,03 Euros en destí a finançar les despeses per a noves tecnologies que es porten a terme durant el present 2022.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2022.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE CAMINS

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 900,00 Euros en destí a finançar les despeses per a camins  que es porten a terme durant el present 2022.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2022.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 6.666,67 Euros en destí a finançar les despeses de secretaria-interventor   que es porten a terme durant el present 2022.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2022.