Projecte constructiu de la pavimentació de camins per l’accessibilitat de vehicles contra incendis al municipi

Per Junta de regidors es va aprovar inicialment el Projecte constructiu de la pavimentació de camins per l’accessibilitat de vehicles contra incendis al municipi, amb pressupost de 177.297,77 € (IVA inclòs), redactat per ENIGEST SL, per encàrrec d’aquest Ajuntament.