SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A DESPESES DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

La Diputació de Girona ha concedit a L’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 10.000,00 euros en destí a finançar les despeses de secretaria-interventor que es porten a terme durant el present 2023.

Aquesta subvenció forma part de la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’Any 2023.