Dret d’empadronament

Per tal de donar compliment al marc legal, el Govern continua amb l’estratègia de sensibilització i formació sobre el dret a l’empadronament i l’obligació d’empadronar.

Es compta amb el suport del següent material per a la ciutadania:

T’animem a fer xarxa i distribuir-lo en el teu entorn, perquè pugui estar disponible allà on sigui necessari.

Més informació a: L’empadronament. Departament d’Igualtat i Feminismes (gencat.cat)