Aprovació inicial del projecte de canvi de nom de carrers i de la sevanumeració.

El Ple de l’Ajuntament de Garrigoles, en sessió ordinària celebrada el 22 de juliol de 2021,
per unanimitat va aprovar inicialment el projecte de canvi de nom de carrers i de la seva
numeració, elaborat per l’empresa DVD serveis tècnics.

Llistat i descripció dels carrers i numeracións de Garrigoles i les Olives:

Criteris  de Numeració dels Carrers de Garrigoles: