Anunci – Aprovació inicial d’un projecte d’obres

Per la Junta de regidors es va aprovar inicialment el Projecte constructiu de la pavimentació de camins per a l’accessibilitat de vehicles contra incendis al municipi. A aquesta notícia podreu trobar tota la informació.