Concedides

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EXERCICI 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Garrigoles una subvenció per import de 23.000,00 Euros en destí a finançar els honoraris per la redacció del projecte de sanejament i depuració dels nuclis urbans de Garrigoles i les Olives.
Aquesta subvenció forma part de la convocatòria d’una subvenció exclosa de la concurrència pública.


Projecte del sanejament i depuració dels nuclis de Garrigoles i Les Olives