Edictes

Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1756 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovacio inicial del projecte constructiu de la pavimentació de camins per l'accessibilitat de vehicles contra incendis
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1425 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Informació pública del text refós de les ordenances fiscals municipals
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1211 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança de convivència municipal
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 330 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva del Projecte de millora i potenciació dels equipaments municipals per a joves i residents al municipi
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 319 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial del Projecte constructiu de la pavimentació de camins per a l'accessibilitat de vehicles contra incendis al municipi
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 213 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024, de les bases d'execució i de la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10114 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial del nou projecte d'equipaments municipals per als joves i residents del municipi PUOSC 2020-2024
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10108 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10244 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9437 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Convocatòria per a l'elecció del jutge/essa de pau titular i substitut/a de Garrigoles