NOTA INFORMATIVA

La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament, per a despeses Culturals

NOTA INFORMATIVA

La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament, per a inversions en Actuacions en camins

NOTA INFORMATIVA

La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament, per a inversions en Noves Tecnologies  

NOTA INFORMATIVA

DIPSALUT, participa en la lluita contra les plagues del nostre municipi, mitjançant subvenció econòmica, programa Pm07

1 2 3 4 5 9