Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655


Sanitat

Servei / Companyia

CAP DE BÀSCARA

CREU ROJA РUrg̬ncies

HOSPITAL JOSEP TRUETA (Girona)

ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

FARMÀCIA TERRADAS (Camallera)

Telèfon

972 560 627

972 675 545

972 202 700

061

972 794 010


Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400