Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Garrigoles fins a:

Població

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

27,5 Km

39 Km

82,5 Km

127,7 Km

218,2 Km

261,9 Km